Impressum
Impressum Juridische informatie

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Aansprakelijkheid voor links van deze website naar externe websites

Onze website bevat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de informatie op die websites. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze informatie van derden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina’s berust bij de desbetreffende aanbieders of exploitanten van deze pagina’s.

Aansprakelijkheid voor links van externe websites naar deze website

Verder distantiëren wij, de auteurs van www.vthulst.nl, ons uitdrukkelijk van de gehele inhoud (voor zover deze beledigende, criminele, pornografische, rechts- of linksradicale en/of op octrooi- of andere rechten inbreuk makende content bevat) van websites die een link naar onze website bevatten, en wijzen erop dat deze inhoud niet noodzakelijkerwijs ons standpunt of onze mening vertegenwoordigt.

Copyright

De door de auteurs van deze website gemaakte inhoud en het materiaal op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de desbetreffende auteur resp. maker. De gebruiker van de website heeft het recht om de inhoud ervan uitgebreid te gebruiken – evenwel alleen voor persoonlijk gebruik (§§ 53, 54 Duitse wet op het intellectuele eigendom, UrhG). Het downloaden en fotokopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor particulier en niet-commercieel gebruik.

Website-analyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door een deactiverings-Add-on voor uw browser te installeren. Deze website gebruikt Google Analytics met de toevoeging “anonymizeIP()”, zodat de IP-adressen uitsluitend ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar uw persoonsgegevens uit te sluiten. Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens door Google Analytics en uw rechten hieromtrent kunt u vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen of telefoonnummers) worden verzameld, geschiedt dit – voor zover mogelijk – steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Concept & vormgeving

GFA Marketing
Gesellschaft für Absatzentwicklung
und Marketing GmbH & Co. KG
www.gfa-marketing.com

 
Ons adres:

VT HULST
Gentsepoort 5 | 4561 VV Hulst
Showroom
Australiëweg 22 | 4561 PD Hulst
Bezoek of afspraak.

Mobiel: 0651507505
info@vthulst.nl
www.vthulst.nl

Directeur:
Erik van Tatenhove

Bevoegde rechtbank:
KvK Terneuzen

Registratienummer:
57751145

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 lid 3 MDStV (verdrag tussen de deelstaten omtrent mediadiensten):
Erik van Tatenhove

BTW-identificatienummer:
?

Impressum
Wilt u een afspraak maken voor een adviesgesprek?

Contactmogelijkheid →

 
Nieuwjaars Actie 2024